Är litteratur makt?

Litteratur = makt?  Ja, vad säger du?  Efter att ha läst om litterarurens makt i vår kursbok Svenska Impulser 2 och ett utdrag ur Almqvists Det går an ska du nu reflektera kring följande:

  • Det går an väckte starka känslor när den publicerades  – varför tror du?
  • Om romanen publicerats idag hade den då väckt samma känslor ? Varför? Varför inte?
  • Är litteratur = makt? Motivera din åsikt.

 

Beskriv, berätta och ge exempel – utveckla dina tankar! Du får också gärna kommentera någon annans inlägg.

book-863418_1280 (1)

Varning för litteraturen!

Hej alla!

Litteratur = makt? Ja, vad säger du? Efter att ha läst om litteraturens makt i vår E-bok (se nyhetinlägg v 41 på KORt-online) och ett utdrag ur Almqvists Det går an ska du nu reflektera kring följande:

  • Det går an väckte starka känslor när den publicerades – varför tror du?
  • Om romanen publicerats idag hade den då väckt samma känslor – varför? / varför inte?
  • Är litteratur = makt? Motivera din åsikt!

Beskriv, berätta och ge exempel – utveckla dina tankar! Du får gärna kommentera någon annans inlägg.

/ Josefina