Kärleken är evig…

Antikens röster kan höras eka ända från antiken till våra dagar. Så är det med den kvinnliga lyrikern Sapho som levde på ön Lesbos.

I en av sina mest kända dikter beskriver hon kärlek…

 

”när jag ser på dig, om så bara en stund,

blir det omöjligt för mig att tala. min tunga brister, 

ingenting ser med jag ögonen,

öronen brusar, svetten strömmar,

en skälvning far genom hela min kropp”

Kärleken är ett tema som alltid är lika aktuellt och här beskrivs samma känsla mer än 2000 år senare skriven av Karin Boye.

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig. 

Vad vet jag om din hud och dina lemmar 

Det bara skakar mig att de är dina, 

så att för mig finns ingen vila, 

tills de är mina. ”

Jämför de båda kvinnornas beskrivning av kärlek i dikterna. Hur beskrivs kärleken? Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt?

Vilken dikt fastnar du för ? Varför?

beach-193786_1280

Sapho och lyriken

Antikens röster kan höras eka ända från antiken till våra dagar. Så är det med den kvinnliga lyriken Sapho som levde på ön Lesbos.

I en av sina mest kända dikter beskriver hon kärlek…

”när jag ser på dig, om så bara en stund,
blir det omöjligt för mig att tala, min
tunga brister,

ingenting ser jag med ögonen,
öronen brusar, svetten strömmar, en
skälvning far genom hela min kropp”

Kärleken är ett tema som alltid är lika aktuellt och här beskrivs samma känsla  mer än 2000 år senare av Karin Boye:

”Hur kan jag säga om din röst är vacker.
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig
och kommer mig att darra som ett löv
och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.
Det bara skakar mig att de är dina,
så att för mig finns ingen sömn och vila,
tills de är mina.”

Jämför de båda kvinnornas beskrivning av kärlek i dikterna. Hur beskrivs kärleken? Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt?

Vilken dikt fastnar du för och varför?

beach-193786_1280