Kärleken är evig…

Antikens röster kan höras eka ända från antiken till våra dagar. Så är det med den kvinnliga lyrikern Sapho som levde på ön Lesbos.

I en av sina mest kända dikter beskriver hon kärlek…

 

”när jag ser på dig, om så bara en stund,

blir det omöjligt för mig att tala. min tunga brister, 

ingenting ser med jag ögonen,

öronen brusar, svetten strömmar,

en skälvning far genom hela min kropp”

Kärleken är ett tema som alltid är lika aktuellt och här beskrivs samma känsla mer än 2000 år senare skriven av Karin Boye.

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig. 

Vad vet jag om din hud och dina lemmar 

Det bara skakar mig att de är dina, 

så att för mig finns ingen vila, 

tills de är mina. ”

Jämför de båda kvinnornas beskrivning av kärlek i dikterna. Hur beskrivs kärleken? Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt?

Vilken dikt fastnar du för ? Varför?

beach-193786_1280

Är litteratur makt?

Litteratur = makt?  Ja, vad säger du?  Efter att ha läst om litterarurens makt i vår kursbok Svenska Impulser 2 och ett utdrag ur Almqvists Det går an ska du nu reflektera kring följande:

  • Det går an väckte starka känslor när den publicerades  – varför tror du?
  • Om romanen publicerats idag hade den då väckt samma känslor ? Varför? Varför inte?
  • Är litteratur = makt? Motivera din åsikt.

 

Beskriv, berätta och ge exempel – utveckla dina tankar! Du får också gärna kommentera någon annans inlägg.

book-863418_1280 (1)

Vad utmärker en bra talare?

Om du googlar ordet retorik så får du troligen många miljoner träffar på nätet. Retoriken har sina rötter i det antika Grekland men är lika betydelsefull i dagens samhälle. I skolans värld har den fått en starkare plats än kanske någonsin…

Eleverna i TE14 fick idag lära sig om retorikens historia men vi funderade också på vad som utmärker en bra talare… Här nedan ser ni vilka ord de använde för att beskriva just en bra talare.

2016-08-22_1448

Läsa = underbart?

Idag fick eleverna i TE15 reflektera kring varför vi behöver läsa skönlitteratur och de fick svara på frågan ” Tycker du om att läsa”? Rersultatet ser ni här nedan…

Vi kom fram till att behovet av litteratur har funnits sedan långt tillbaka i människans historia och att samma behov finns kvar idag. Men vi diskuterade också att behovet idag tillfredställs av andra medier än böcker såsom t.ex film och online-spel. Allt färre ungdomar läser. Vad beror det på? Hur kan vi få ungdomarna att läsa. Vi avslutade med att eleverna fick i uppdrag att skriva en kort argumenterande kommentar till mitt inlägg där de ska motiver andra elever till att läsa mer.

 

https://www.mentimeter.com/embed/c8fa7bf7ec1d/798365f0a600
https://www.mentimeter.com/s/e492ed05c0798b1d7c9d59a9

 

book-863418_1280 (1)

Svenska 2 – läsa litteratur

Läsa = underbart?

Att läsa är underbart… tycker jag. Vad tycker du? Forskning visar på hur viktigt det är med läsning men statistiken visar också att allt färre ungdomar läser idag. Vad beror det på tror du?

Under  vecka 34 (till onsdagens lektion) arbetar ni med att titta på ett klipp om genre (se länk nedan – länken finna också upplagd på KORt-online).

Genrer

Utifrån dagens lektion reflekterar du kring varför vi människor läser (skön)litteratur och varför det är viktigt att läsa (skön)litteratur.  Du skriver sedan en argumenterande kommentar  ( som svar på det här inlägget). Din kommentar ska ha rubriken ” Läs skönlitteratur” och den ska kunna användas för att övertyga elever i årskurs nio att läsa mer skönlitteratur. Beskriv/berätta, ge exempel och var inte för kortfattad i din kommentar – utveckla dina tankar .(max 200 0rd)

Din kommentar ska vara inlämnad senast torsdag!

book-863418_1280 (1)

Svenska 2 Intro

speech-bubble-1426772_1280

Efter att jag presenterat innehållet i kursen svenska 2 så ska ni nu arbeta parvis med att bekanta er med kunskapskraven, diskutera och ge förslag på uppgifter som vi kan arbeta med i kursen.

Ni skriver era förslag i denna padlet Svenska 2 Intro