avslutande reflektioner…

Onsdag v. 17

Vi har nu läst färdigt vår roman och det är dags att skriva ett avslutande inlägg om vår läsning. Utöver personskildring har vi lärt oss om olika litterära begrepp såsom fabel, tema, motiv och miljöskildring.

Att formulera en romans fabel hjälper dig som läsare att få en överblick över handlingen utan att fastna i detaljer och bihandlingar. För att få fram fabeln ”skalar” du av detaljerna och får fram kärnan i romanens handling. Här är en fabel av en känd roman –  känner du igen den?

” …en ung människa, som begåvad med en djup och ren känsla och sann tankeskärpa, förlorar sig i svärmiska drömmar och underminerar sig genom grubbel, till dess han slutligen förstörd genom tillstötande olyckliga passioner, i synnerhet oändlig kärlek, skjuter sig en kula i pannan.

Hur skulle du formulera fabeln för vår roman? 

Temat är romanens kärna och kan formuleras i mycket få ord som t.ex. vänskap, moderskärlek, ideal och verklighet och hämnd.

Vad skulle du säga att temat är i vår roman? Förklara hur du tänker med stöd av romanen.

Motivet är typsituationer som vi kan känna igen från annan litteratur och film. Exempel på motiv kan vara: triangeldrama, ouppnåelig kärlek, syskon i fiendskap eller lyckosökarens väg till makten.

Vilka motiv skulle du säga finns i vår roman. Förklara hur du tänker med stöd av romanen. 

Miljön är den plats där huvudpersonen och andra karaktärer gör saker, tänker och talar. Vi har lärt oss att beskriva inte bara den fysiska miljön  utan också den sociala miljön.

Hur skulle du beskriva den fysiska och sociala miljön i vår roman?  Förklara hur du tänker med stöd av romanen. 

Litteratur och samhälle speglar varandra och varje verk sägs ofta vara en produkt av sin tid. Förra lektionen så repeterade vi våra kunskaper om Romantiken och den Unge Werther och du har nu läst färdigt vår roman.

Utifrån dessa kunskaper och vad du vet om dagens samhälle så vill jag att du reflekterar över  Lena Anderssons roman Ett egenmäktigt förfarande och Goethes  Den unge Werthers lidande. Hur är dessa verk en produkt av sin tid? Kan du göra någon jämförelse mellan verken kopplat till sin samtid. 

venndiagram

Torsdag v 16

Venndiagram! Vad är det undrar eleverna? Under onsdagens lektion så arbetade eleverna med att titta på en film om Romantiken och bekantade sig med den Unge Werther. På torsdagens lektion var det så dags att göra ett Venndiagram (en jämförelse av) på de två karaktärerna Ester från vår roman och Goethes Unge Werther. Eleverna började med att titta på en interaktiv film jag skapat i Zaption där de tittade på en film om personbeskrivning men fick samtidigt svara på frågor som var inlagda i filmen. När eleverna skapat sina Venn-diagram så diskuterade vi dessa och många insiktsfulla personbeskrivningar kom fram i dessa diskussioner. Här är några av elevernas venndiagram.

Alex_A Alex_L_ David_B_ Linneas_venn-digarm_

Givande boksamtal halvvägs…

Idag hade TE13 boksamtal utifrån de olika läsrollerna :spåkulan, klargöraren, frågeställaren och sammanfattaren.  Samtalen gav inte bara givande reflektioner kring Esters och Hugos fortsatta resa i romanen utan viktiga frågor fördes fram som hjälpte oss att förstå. Tack alla för ert engagemang och givande diskussioner.

IMG_0655IMG_0654 IMG_0657

 

Här är de olika läsrollerna som vi arbetade med i vår läsning:

Spåkulan: 

Hur tror du att handlingen kommer att utveckla sig? Varför tror du det?

Frågeställaren 

Formulera några frågor att diskutera med dina kamrater.  Det kan vara frågor som inleds med: Varför…? På vilket sätt…? Hur kommer det sig att…?

Klargöraren 

Lyft fram otydligheter som du och dina kamrater kan ha svårt att förstå. Det kan t.ex. vara frågor som : Vad betyder ordet…? Vad menas med? Jag förstår inte…?

Sammanfattaren

Fånga in det viktigaste som hänt på dess sidor  ni läst. Sammanfatta för dina kamrater och låt dem komma med synpunkter och tillägg.

// Josefina